Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Medi Ambient -> Residus

Recollida selectiva Paper - cartó

Tornar Imprimir

Contenidor paper - cartó

L'arreplega selectiva de paper/cartó a través de contenidors específics es porta a terme des de 1995.
L'actual gestor de cartó és l'empresa GIRSA. La destinació del cartó recollit és el reciclatge.

RECORDA...
· Separa, a casa, el paper/cartó de la resta de deixalles.
· Diposita'ls en el contenidor específic més pròxim.
· Doblega el cartó abans d'introduir-lo al contenidor.
· No diposites paper d'alumini, brics, plàstics, suro blanc, bolquers o tovallons de paper.
· Recorda que amb el reciclatge de paper/cartó s'evita la tala d'arbres i s'estalvia aigua i energia. A més es redueix la contaminació de l'aire i de les aigües.

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es